Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
Ga direct naar het hoofdmenu of de inhoud.
Homepage > Loket > Milieu-informatie > Waterkwaliteit, analyse, monitoring en rapportage

Waterkwaliteit, analyse, monitoring en rapportage

 • Informatie over zuiveren van afvalwater

 • Waterkwaliteitscijfers

  - chemische waterkwaliteit
  - biologische waterkwaliteit
  - ecologische waterkwaliteit
  - waterkwaliteitscijfers

 • Recreatie/zwemwater

 • Natuurvriendelijke oevers

 • Visstandbeheer

 • Afkoppelen

 • Botulisme, blauwalg en waternavel

 • Database informatie fysisch-chemische waterkwaliteit (op te vragen)
  (inclusief zwemwater), periode 2000-heden
  Schieland en de Krimpenerwaard voert in het beheersgebied (maandelijkse en periodieke) metingen uit om de fysisch-chemische waterkwaliteit te controleren. De database bevat de gegevens van de verschillende metingen.    
     
 • Database informatie biologische waterkwaliteit (op te vragen)

  Schieland en de Krimpenerwaard voert in het beheersgebied jaarlijks hydrobiologische bemonsteringen uit. De database bevat gegevens over de hydrobiologische waterkwaliteit.

 • Akoestische rapporten awzi’s (op te vragen)
  Een rapport over de geluidsproductie van de awzi's is nodig in het kader van de Wet Milieubeheer.
 • Geurrapporten awzi’s (op te vragen)
 • Een rapport over de geuremissie van de awzi's is nodig in het kader van de Wet Milieubeheer.
 • Bodemonderzoeken awzi’s (op te vragen)
 • Een rapport over bodemonderzoek van de awzi's is nodig in het kader van de Wet Milieubeheer.

 • Onderzoek kiem-uitworp awzi Kralingseveer (op te vragen)

  De awzi Kralingseveer behandelt, als enige awzi in Nederland, de gebruikte lucht in een ozongaswasser. Het behandelen van de lucht met ozon, zorgt dat de kiemen in de uitgeblazen lucht zoveel mogelijk gedood zijn. In dit onderzoek leest u over de werking van de gaswasser. 

 • Rapportage Bestuurlijk Informatie Systeem (op te vragen)

  Deze halfjaarlijkse rapportage voor het bestuur van Schieland en de Krimpenerwaard bevat onder andere gegevens over de voortgang van de Vergunningverlening en Handhaving.

 • Ecokleurenkoerskaart (op te vragen)

Paginafuncties

DROGE VOETEN EN SCHOON WATER
Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
Naar boven