Algemene regels en beleidsregels

Algemene regels en beleidsregels geven aan onder welke voorwaarden van de regels in de keur en de wegenverordening mag worden afgeweken. Op deze pagina is een overzicht van alle algemene regels en beleidsregels die in onze regio gelden.

Aanbrengen, verwijderen of behouden van borden langs wegen

Aanbrengen en hebben van steigers en vlonders

Aanbrengen of verwijderen van bomen, struiken, heggen en planten langs wegen

Aanbrengen of verwijderen van hekken langs wegen

Aanbrengen of verwijderen van openbare verlichting

Aanbrengen van dam met duiker in overige watergangen

Aanbrengen van dam met duiker in hoofdwatergangen Krimpenerwaard

Aanbrengen van een brug over overige watergangen

Aanbrengen van een brug over hoofdwatergangen

Aanbrengen van objecten in dijken

Aanbrengen van beplanting in dijken

Aanleggen en hebben van een natuurvriendelijke oever

Aanleggen en of verwijderen van kabels en leidingen in en langs dijken

Aanleggen of verwijderen van kabels en leidingen in en langs water

Aanleggen of verwijderen van kabels en leidingen langs wegen

Dempen van water

Gebruik van dijken

Gebruik van grond op en rond dijken

Gedeeltelijk dempen/ophogen van de Rotte en Ringvaart door het ophogen van grond

Graven van sloten, plassen en singels

Grondonderzoeken in dijken

Hebben van peilafwijkingen

Houden van evenementen op wegen

Houden van vee op een dijk

Klein onderhoud aan wegen op dijken

Maken, verwijderen of veranderen van een uitrit of inrit naar een weg

Plaatsen of verwijderen van voorwerpen in de wegberm

Plaatsen van (bouw)materialen in de wegberm

Plaatsen van een oeverbescherming

Plaatsen van een uitstroomvoorziening

Verbouwen van bestaande panden langs dijken

Verwijderen van objecten uit wateren

Verwijderen van planten, tijdelijke objecten en verharding bij dijken

Water onttrekken of lozen (pdf, 284 kB)