Algemene regels en beleidsregels

Algemene regels en beleidsregels geven aan onder welke voorwaarden van de regels in de keur en de wegenverordening mag worden afgeweken.

Aanbrengen, verwijderen of behouden van borden langs wegen (algemene regel 2 wegen)

Aanbrengen en hebben van steigers en vlonders (algemene regel 10)

Aanbrengen of verwijderen van bomen, struiken, heggen en planten langs wegen (algemene regel 5 wegen)

Aanbrengen of verwijderen van hekken langs wegen (algemene regel 6 wegen)

Aanbrengen of verwijderen van openbare verlichting (algemene regel 4 wegen)

Aanbrengen van dam met duiker in overige watergangen (algemene regel 4)

Aanbrengen van dam met duiker in hoofdwatergangen Krimpenerwaard (algemene regel 5)

Aanbrengen van een brug over overige watergangen (algemene regel 6)

Aanbrengen van een brug over hoofdwatergangen (algemene regel 7)

Aanbrengen van objecten in dijken (algemene regel 25)

Aanbrengen van beplanting in dijken (algemene regel 24)

Aanleggen en hebben van een natuurvriendelijke oever (algemene regel 26)

Aanleggen en of verwijderen van kabels en leidingen in en langs dijken (algemene regel 13)

Aanleggen of verwijderen van kabels en leidingen in en langs water (algemene regel 3)

Aanleggen of verwijderen van kabels en leidingen langs wegen (algemene regel 3 wegen)

Dempen van water (algemene regel 2)

Gebruik van dijken (algemene regel 22)

Gebruik van grond op en rond dijken (algemene regel 15)

Gedeeltelijk dempen/ophogen van de Rotte en Ringvaart door het ophogen van grond (algemene regel 20)

Graven van sloten, plassen en singels (algemene regel 1)

Grondonderzoeken in dijken (algemene regel 18)

Hebben van peilafwijkingen (algemene regel 27)

Houden van evenementen op wegen (algemene regel 7 wegen)

Houden van vee op een dijk (algemene regel 23)

Infiltratie van hemelwater en onttrekking van grondwater voor een gietwatervoorziening (algemene regel 21)

Klein onderhoud aan wegen op dijken (algemene regel 17)

Maken, verwijderen of veranderen van een uitrit of inrit naar een weg (algemene regel 1 wegen)

Onttrekken van grondwater (algemene regel 19)

Plaatsen of verwijderen van voorwerpen in de wegberm (algemene regel 8 wegen)

Plaatsen van (bouw)materialen in de wegberm (algemene regel 9 wegen)

Plaatsen van een oeverbescherming (algemene regel 9)

Plaatsen van een uitstroomvoorziening (algemene regel 11)

Verbouwen van bestaande panden langs dijken (algemene regel 14)

Verwijderen van objecten uit wateren (algemene regel 8)

Verwijderen van planten, tijdelijke objecten en verharding bij dijken (algemene regel 16)

Water onttrekken of lozen (algemene regel 12)