Algemene regels

In de algemene regels bij de Keur staat wat er zonder vergunning is toegestaan op en aan het water in ons gebied.

Alle algemene regels bij de Keur zijn te vinden op https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR388001/7#d486366052e392 of bekijk ze hieronder.

Activiteiten/werkzaamheden in (oppervlakte)water

1. Graven van sloten, plassen en singels (algemene regel 1)
2. Dempen van water (algemene regel 2)
3. Aanleggen of verwijderen van kabels en leidingen in en langs water (algemene regel 3)
4. Aanbrengen van dam met duiker in overige watergangen (algemene regel 4)
5. Aanbrengen van dam met duiker in hoofdwatergangen Krimpenerwaard (algemene regel 5)
6. Aanbrengen van een brug over overige watergangen (algemene regel 6)
7. Aanbrengen van een brug over hoofdwatergangen (algemene regel 7)
8. Verwijderen van objecten uit wateren (algemene regel 8)
9. Plaatsen van een oeverbescherming (algemene regel 9)
10. Aanbrengen en hebben van steigers en vlonders (algemene regel 10)
11. Plaatsen van een uitstroomvoorziening (algemene regel 11)
12. Water onttrekken of lozen‌ (algemene regel 12)
20. Gedeeltelijk dempen/ophogen van de Rotte en Ringvaart door het ophogen van grond (algemene regel 20)
26. Aanleggen en hebben van een natuurvriendelijke oever (algemene regel 26)
27. Hebben van peilafwijkingen (algemene regel 27)

Activiteiten/werkzaamheden in dijken

13. Aanleggen en of verwijderen van kabels en leidingen in en langs dijken (algemene regel 13)
14. Verbouwen van bestaande panden langs dijken (algemene regel 14)
15. Gebruik van grond op en rond dijken (algemene regel 15)
16. Verwijderen van planten, tijdelijke objecten en verharding bij dijken (algemene regel 16)
17. Klein onderhoud aan wegen op dijken (algemene regel 17)
18. Grondonderzoeken in dijken (algemene regel 18)
22. Gebruik van dijken (algemene regel 22)
23. Houden van vee op een dijk (algemene regel 23)
24. Aanbrengen van beplanting in dijken (algemene regel 24)
25. Aanbrengen van objecten in dijken (algemene regel 25)

Grondwateronttrekkingen

19. Onttrekken van grondwater (algemene regel 19)
21. Infiltratie van hemelwater en onttrekking van grondwater voor een gietwatervoorziening (algemene regel 21)

Activiteiten/werkzaamheden bij wegen

1. Maken, verwijderen of veranderen van een uitrit of inrit naar een weg (algemene regel 1 wegen)
2. Aanbrengen, verwijderen of behouden van borden langs wegen (algemene regel 2 wegen)
3. Aanleggen of verwijderen van kabels en leidingen langs wegen (algemene regel 3 wegen)
4. Aanbrengen of verwijderen van openbare verlichting (algemene regel 4 wegen)
5. Aanbrengen of verwijderen van bomen, struiken, heggen en planten langs wegen (algemene regel 5 wegen)
6. Aanbrengen of verwijderen van hekken langs wegen (algemene regel 6 wegen)
7. Houden van evenementen op wegen (algemene regel 7 wegen)
8. Plaatsen of verwijderen van voorwerpen in de wegberm (algemene regel 8 wegen)
9. Plaatsen van (bouw)materialen in de wegberm (algemene regel 9 wegen)