Aanbrengen en hebben van steigers en vlonders

Het aanbrengen en hebben van steigers en vlonders.
Steigers en vlonders in de directe omgeving van dijken, in de Rotte en Ringvaarten of in ecologische verbindingszones (EHS, PES) en de Kaderrichtlijn Water wateren, zoals opgenomen in het Waterbeheerplan, blijven vergunningplichtig. Hiervoor geldt de algemene regel niet.