Aanbrengen of verwijderen van bomen, struiken, heggen en planten langs wegen

Het aanplanten, verwijderen of behouden van bomen, struiken en heggen.
Deze algemene regel is niet van toepassing op het aanbrengen van beplantingen in ecologische bermen en in dijken.