Aanbrengen of verwijderen van hekken langs wegen

Het aanbrengen, verwijderen of behouden van afrasteringen/hekwerken.

Deze algemene regel is niet van toepassing op het aanbrengen van afrasteringen/hekwerken in ecologische bermen en in dijken.