Aanbrengen van beplanting in dijken

Het aanbrengen van beplanting in de kernzone van de rivierdijk (primaire waterkering).
U heeft geen watervergunning nodig voor het aanbrengen van planten als u kunt voldoen aan een aantal voorwaarden.