Aanleggen of verwijderen van kabels en leidingen in en langs water