Aanleggen of verwijderen van kabels en leidingen in en langs water

Het aanleggen en verwijderen van kabels en leidingen in en langs oppervlaktewaterlichamen.
Bedoeld worden kabels en leidingen die niet in de dijk en/of directe omgeving van de dijken worden gegraven.