Aanleggen of verwijderen van kabels en leidingen langs wegen