Aanleggen of verwijderen van kabels en leidingen langs wegen

Het aanleggen, verwijderen of behouden van kabels en leidingen voor huisaansluitingen en het maken van las- of aansluitgaten.

Deze algemene regel is niet van toepassing op het aanbrengen van kabels en leidingen in ecologische bermen (een berm met meer soorten planten en dieren).