Gedeeltelijk dempen/ophogen van de Rotte en Ringvaart door het ophogen van grond

Het gedeeltelijk dempen/ophogen van de wateren de Rotte en de Ringvaart, door het ophogen van grond waarop bestaande bebouwing en/of bestaande infrastructuur staat.

Deze algemene regel geldt alleen voor stukken grond waarop bestaande bebouwing (en bijbehorende infrastructuur) is aanwezig is, gelegen op laag geleden land langs de Rotte en de Ringvaart.