Graven van sloten, plassen en singels

Het graven van wateren met de functie overige watergang.
Bedoeld worden wateren die niet in de dijk en/of directe omgeving van de dijk of binnen 100 meter uit de begrenzingen van een dijk worden gegraven.