Hebben van peilafwijkingen

Peilafwijkingen waar een hoger peil wordt bereikt door een opmalingspompje.
Deze algemene regel is van toepassing op bestaande opmalingen in het beheersgebied van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, met uitzondering van werken in dijken of waterscheidingen.

Onder bestaande opmalingen wordt verstaan:

  • opmalingen die bestonden minimaal 3 maanden voor de inwerkingtreding van deze algemene regel en
  • opmalingen die zijn toegestaan bij de inwerkingtreding van het huidige peilbesluit.