Houden van vee op een dijk

Het houden van vee in de kernzone van de rivierdijk (primaire waterkering)
U heeft geen watervergunning nodig voor het houden van vee als u kunt voldoen aan een aantal voorwaarden.