Plaatsen of verwijderen van voorwerpen in de wegberm