Plaatsen van een oeverbescherming

Het plaatsen van oeverbescherming.
Deze algemene regel is niet van toepassing op oeverbeschermingen in bestemmingsplannen opgenomen natuurgebieden, in zwemwateren, in ecologische verbindingszones (EHS, PES), in de Kaderrichtlijn Water wateren, zoals opgenomen in het Waterbeheerplan, in de directe omgeving van dijk en/of in wateren die in onderhoud zijn bij het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard.