Verwijderen van planten, tijdelijke objecten en verharding bij dijken