Zittingsschema en- agenda

Bijna elke maand organiseert de commissie een hoorzitting. U kunt de hoorzittingen bijwonen.

De hoorzittingen vinden (onder voorbehoud) plaats op de volgende data:

  • 10 oktober 2023 om 19:30 uur
    Agendapunt: het bezwaarschrift tegen het besluit van 14 juli 2023 met kenmerk D2023-07-001082. Het gaat om een watervergunning voor het in de kernzone van de primaire waterkering uitvoeren van de reconstructie van de kruisingen van de Poolvosweg en IJsseldijk met de Nijverheidsstraat in Capelle aan den IJssel.
  • 7 november 2023
    Agendapunt: het bezwaarschrift tegen het besluit van 16 mei 2023 met kenmerk D2023-05-000363. Het gaat om een last onder dwangsom waarin wordt aangegeven dat de overtreding van de artikelen 3.1, lid l sub a, b, en m en artikel 3.1, lid 2 sub a van de Keur van Schieland en de Krimpenerwaard moet worden beëindigd en ervoor moet worden gezorgd dat de overtreding niet opnieuw plaatsvindt. De overtreding is het zonder vergunning van het hoogheemraadschap aanbrengen van een aanlegconstructie in de Ringvaart en op de regionale waterkering en het innemen van een vaste ligplaats met een vaartuig.
  • 6 december 2023

De hoorzittingen beginnen normaal gesproken altijd om 19.30 uur en worden gehouden aan de Maasboulevard 123 in Rotterdam.

Zodra de agenda bekend is, wordt die toegevoegd aan deze pagina.