Datalek melden

Gebruik dit formulier voor het melden van een datalek.

Wat is de aard van het incident waarbij er een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens is geweest? Verplicht
Vond de inbreuk plaats in een verwerking die is uitbesteed aan een andere organisatie? Verplicht
Kunt u redelijkerwijs uitsluiten dat er persoonsgegevens verloren zijn gegaan of onrechtmatig zijn verwerkt? Verplicht

WAT IS DE AARD VAN DE INBREUK? SELECTEER ÉÉN OF MEERDERE OPTIES.

Lezen (vertrouwelijkheid) Verplicht
Kopiëren Verplicht
Veranderen (integriteit) Verplicht
Verwijderen of vernietigen (beschikbaarheid) Verplicht
Diefstal Verplicht

OM WELK TYPE PERSOONSGEGEVENS GAAT HET? SELECTEER ÉÉN OF MEERDERE OPTIES EN GEEF, INDIEN VAN TOEPASSING, EEN TOELICHTING.

Naam-, adres- en woonplaatsgegevens Verplicht
Telefoonnummers Verplicht
E-mailadressen of andere adressen voor elektronische communicatie Verplicht
Toegangs- of identificatiegegevens Verplicht
Financiële gegevens Verplicht
Paspoortkopieën of kopieën van andere legitimatiebewijzen Verplicht
Geslacht, geboortedatum en/of leeftijd Verplicht

BIJZONDERE PERSOONSGEGEVENS (ART. 16 WBP)

Burgerservicenummer (BSN) Verplicht
Over iemands godsdienst of levensovertuiging Verplicht
Over iemands ras Verplicht
Over iemands politieke gezindheid Verplicht
Over iemands gezondheid Verplicht
Over iemands seksuele leven Verplicht
Over het lidmaatschap van een vakvereniging Verplicht
Strafrechtelijke persoonsgegevens Verplicht
Over onrechtmatig of hinderlijk gedrag in verband met een opgelegd verbod naar aanleiding van dat gedrag Verplicht

Wilt u graag een terugkoppeling over uw melding of denkt u dat wij aanvullende informatie van u nodig hebben, dan mag u uw gegevens in onderstaand veld invullen.

Privacyverklaring Verplicht