Kwetsbaarheden in onze systemen

Op deze pagina vindt u informatie over het melden van kwetsbaarheden in onze systemen en datalekken.

Digitalisering van allerlei processen vinden in de hele maatschappij plaats. Bijna alle processen hebben op enig moment te maken met computers, uiteenlopend van mobiele telefoons tot en met specialistische software. Dit zorgt voor veel nieuwe mogelijkheden, maar maakt ook dat kwetsbaarheden in ICT-systemen een grote impact kunnen hebben. Het is daarom van belang dat er op effectieve wijze omgegaan wordt met kennis over deze kwetsbaarheden.

Wij vinden de veiligheid van onze systemen en de (privacy) gegevens op die systemen erg belangrijk. Ondanks dat wij continue werken aan het in stand houden en verbeteren van deze veiligheid kan het toch voorkomen dat er in onze systemen kwetsbaarheden voorkomen. Een gevolg van een dergelijke kwetsbaarheid zou kunnen leiden tot een datalek.

Definitie datalek: Bij een datalek gaat het om vernietiging, verlies, wijziging, of het delen van persoonsgegevens zonder dat dat de bedoeling was. Het gaat dus om een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens. De persoonsgegevens zijn niet beschermd geweest, mogelijk verloren of onrechtmatig verwerkt. Een voorbeeld van een datalek is het kwijtraken van een USB-stick met daarop persoonsgegevens. Ook het doorsturen van persoonsgegevens naar een verkeerde ontvanger is een datalek. De meeste datalekken worden veroorzaakt door menselijke fouten.

Wat vragen wij u bij een gevonden kwetsbaarheid?

Heeft u een kwetsbaarheid gevonden? Dan vragen wij u dringend om dit zo snel mogelijk te melden via ons webformulier voor het melden van een kwetsbaarheid.

Wilt u weten hoe wij met uw melding omgaan? Lees dan onze spelregels.

Wat vragen wij u bij een datalek?

Heeft u een datalek gevonden? Dan vragen u dringend om dit zo snel mogelijk te melden via het webformulier voor het melden van datalekken.