Verkeer, voertuigen en wegen

Voor bijzonder gebruik van de wegen (afwijking van het verbodsbord) heeft u toestemming nodig van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV).

Zie de RVV 1990 en de wegenkaart.

Toestemming voor het met vrachtauto’s en landbouwvoertuigen berijden van wegen met een gewichtsbeperking

U kunt bij het hoogheemraadschap een ontheffing aanvragen‌ (pdf, 212,7 KB) voor het met vrachtauto’s en landbouwvoertuigen berijden van wegen in de Krimpenerwaard waar een gewichtsbeperking geldt. Daarbij moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • U moet aantonen dat er een noodzaak aanwezig is om met een voertuig dat zwaarder is dan de toegestane 15 ton van de wegen gebruik te maken.
  • U moet aantonen dat de aangegeven bestemming op geen andere wijze is te bereiken.

Toestemming voor het met motorvoertuigen berijden van fietspaden en gesloten verklaarde wegen

U kunt bij het hoogheemraadschap ook een ontheffing aanvragen‌ (pdf, 203,1 KB) voor het met personenauto’s berijden van fietspaden of voor motorvoertuigen gesloten verklaarde wegen. Daarbij moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • U moet aantonen dat er een noodzaak aanwezig is om met een personenauto van de wegen en fietspaden gebruik te maken.
  • U moet aantonen dat de aangegeven bestemming op geen andere wijze is te bereiken.