Bouwen in de buurt van water of dijk, watervergunning

Wilt u bouwen vlakbij dijken of sloten? Dan heeft u toestemming nodig van het waterschap. Voor bouwen in de buurt van dijken en sloten heeft het waterschap regels. Deze regels staan in de zogenaamde Keur van het waterschap uitgewerkt.

De Keur geeft het waterschap de grondslag voor het stellen van eisen in de buurt van sloten en dijken.

Voorwaarden

U moet een vergunning aanvragen of een melding doen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • U wilt bouwen in de buurt van dijken of sloten.
  • Uw activiteit voldoet niet aan de algemene regels van het waterschap, als die gesteld zijn voor de activiteit.
  • Pas wanneer u toestemming heeft ontvangen van het waterschap, kunt u uw activiteiten starten.

Voor werkzaamheden bij dijken en sloten is een watervergunning van het waterschap nodig. Voor sommige veel voorkomende werkzaamheden kan een schriftelijke melding voldoende zijn.

Melding

Het waterschap kan zogenaamde algemene regels hebben opgesteld. Voldoet u hieraan? Dan hoeft u uw werkzaamheden alleen schriftelijk te melden bij het waterschap. Zie product Bouwen in de buurt van water of dijk, melding.

Watervergunning

Voldoen uw werkzaamheden niet aan de algemene regels of zijn die niet gesteld? Dan kan eventueel een watervergunning worden verleend. U heeft een watervergunning nodig als u in, op, boven, over of onder een oppervlaktewaterlichaam (watergang, vijver, rivier, kanaal, meer of zee) of waterkering activiteiten wilt ondernemen, of als u grondwater wilt onttrekken of water wilt infiltreren in de bodem.

Het waterschap denkt met u mee

Vaak is het verstandig uw aanvraag vooraf te overleggen met het waterschap; dat bevordert een vlotte afhandeling. In geval van twijfel: neem altijd contact op met het waterschap. Medewerkers van het waterschap denken graag met u mee over wat in uw situatie de beste oplossing is.

Aanpak

U dient de aanvraag om een (wijziging van de) watervergunning in bij de gemeente of rechtstreeks bij het waterschap. Dit doet u met het bijbehorende formulier. Het waterschap beoordeelt of de gevraagde vergunning kan worden verleend. Voordat een watervergunning wordt verleend, is er een bezwaarprocedure.

Levertijd

De behandeling van uw aanvraag voor een watervergunning duurt in principe niet langer dan acht weken. Behalve als de aanvraag complex is. Dan kan de afhandelingstijd oplopen tot zes maanden.

Geldigheid

Een vergunning is geldig voor onbepaalde tijd, tenzij in de vergunning anders is bepaald.

Doelgroepen

Particulier, Ondernemer

Uniforme Productnamen

watervergunning

Thema

Bouwen en verbouwen