Bouwstoffen, toepassen van grond of baggerspecie, melding

Wilt u grond of baggerspecie gaan toepassen of hergebruiken, bijvoorbeeld om een sloot gedeeltelijk te dempen? Dan moet u dit melden bij het Meldpunt Bodemkwaliteit op grond van het Besluit Bodemkwaliteit.

Indien er sprake is van een groot initiatief (zoals het verondiepen van een plas) wordt u geadviseerd om minimaal twee maanden voor het melden van uw initiatief in vooroverleg te treden met het waterschap. De vooroverleggen dienen er voor om eenduidige afspraken te maken tussen initiatiefnemer en het waterschap.

Aanpak

Het toepassen van grond of baggerspecie moet u ten minste vijf werkdagen voor de vooringenomen toepassing melden aan de minister van I&M via het Meldpunt Bodemkwaliteit. Dit gaat elektronisch. U kunt ook schriftelijk melden met een formulier dat u kunt downloaden van de website van het meldpunt: www.meldpuntbodemkwaliteit.nl.

Meer informatie vindt u op de website van het Meldpunt Bodemkwaliteit van Rijkswaterstaat.

Doelgroepen

Particulier, Ondernemer

Uniforme Productnamen

meldpunt algemeen

Thema

Water