Bronnering, sanering of andere grondwateronttrekkingen

Als u grondwater wilt onttrekken, heeft u daar vaak een watervergunning voor nodig van het waterschap. Voorbeelden van grondwateronttrekkingen zijn bronbemalingen, grondwatersaneringen en drainages. In sommige gevallen is een melding voldoende.

Op de website van het waterschap vindt u wanneer een melding voldoende is en wanneer een vergunning nodig is.

Het waterschap verleent de watervergunning meestal binnen 8 weken. Een melding moet twee weken voor de start van het werk worden ingediend.

Bijzonderheden

Er gelden specifieke eisen aan een grondwatermelding of –vergunningaanvraag.

Aanpak

Op de website vindt u informatie hierover.

Ook vindt u er informatie over de kosten die met de onttrekking samenhangen.

Als u iets niet kunt vinden op de website, dan kunt u altijd contact opnemen met het waterschap via 010 45 37 300 of vergunningen@hhsk.nl.

Doelgroepen

Ondernemer, Particulier

Uniforme Productnamen

watervergunning

Thema

Water