Grondwater onttrekken

Als je grondwater wilt onttrekken, heb je daar vaak een watervergunning voor nodig van het waterschap. Voorbeelden van grondwateronttrekkingen zijn bronbemalingen, grondwatersaneringen en drainages.

In sommige gevallen is een melding voldoende. Op de website van het waterschap vindt u wanneer een melding voldoende is en wanneer een vergunning nodig is.

Bijzonderheden

Het waterschap verleent de watervergunning meestal binnen 8 weken. Een melding moet twee weken voor de start van het werk worden ingediend.

Er gelden specifieke eisen aan een grondwatermelding of –vergunningaanvraag.

Op de website vindt u informatie hierover.

Ook vindt u er informatie over de kosten die met de onttrekking samenhangen.

Aanpak

Als u iets niet kunt vinden op de website, dan kunt u altijd contact opnemen met het waterschap via 010 45 37 300 of vergunningen@hhsk.nl.

Doelgroepen

Particulier, Ondernemer

Uniforme Productnamen

watervergunning

Thema

Water