Lozen door glastuinbouwbedrijven, melding

Heeft u een glastuinbouwbedrijf of wilt u er een oprichten? Dan moet u hiervoor melding doen bij het waterschap of de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) Voor glastuinbouwbedrijven gelden speciale regels op grond van het Activiteitenbesluit.

Ook als u een verandering doorvoert in uw bedrijf (bijvoorbeeld teeltverandering, wijzigen lozingssituatie, wijzigen eigendom, verhuur enzovoort), moet u dit melden via de AIM.

Voorwaarden

U hebt een meldingsplicht als u ten minste aan de onderstaande voorwaarden voldoet:

  • U heeft een glastuinbouwbedrijf of u wilt een glastuinbouwbedrijf beginnen.
  • U voert een verandering door in uw glastuinbouwbedrijf (bijvoorbeeld teeltverandering, wijzigen lozingssituatie, wijzigen eigendom, verhuur enzovoort).

Aanpak

  • Een melding doet u via de AIM.
  • U moet uw lozing of wijziging minimaal acht weken van te voren melden. Dit is ook in uw eigen belang, omdat er dan nog tijd is voor het waterschap om u te adviseren over het verwerken van het (afval)water.
  • Als wij uw melding hebben ontvangen, adviseert het waterschap u over de wijze van verwerking van het te lozen (afval)water.

Indieningsadres

Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Bezoekadres:
Maasboulevard 123
3063 GK Rotterdam

Postadres:
Postbus 4059
3006 AB Rotterdam

Telefoon: 010 45 37 200
Contact: info@hhsk.nl

Geldigheid

Als u toestemming krijgt in reactie op uw melding, is deze toestemming geldig voor onbepaalde tijd.

Doelgroepen

Ondernemer

Uniforme Productnamen

meldpunt algemeen

Thema

Water