Lozen door veehouderij- of openteeltbedrijven, melding

Heeft u veehouderij of bedrijft u open teelt (fruitteelt, akkerbouw enzovoorts) en wilt u afvalwater lozen op oppervlaktewater? Of wilt u gewasbeschermingsmiddelen toepassen op percelen die aan sloten grenzen? Dan moet u éénmalig melding doen via de Activiteiten Internet Module of bij het waterschap.

Voor veehouderij- en openteeltbedrijven gelden speciale regels, op grond van het Activiteitenbesluit. Deze bedrijven hebben hiervoor geen vergunning nodig en zijn alleen verplicht lozingen te melden bij het waterschap.

Voorwaarden

U moet een melding doen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • U heeft veehouderij en/ of bedrijft open teelt (fruitteelt, akkerbouw, enzovoort).
  • U wilt afvalwater lozen op oppervlaktewater.
  • U wilt gewasbeschermingsmiddelen toepassen op percelen die aan sloten grenzen.
  • Een melding doet u via de Activiteiten Internet Module.
  • U moet uw lozing of toepassing van gewasbestrijdingsmiddelen minimaal acht weken van te voren melden. Dit is ook in uw eigen belang, omdat er dan nog tijd is voor het waterschap om u te adviseren over het verwerken van het (afval)water.
  • Nadat u melding heeft gedaan adviseert het waterschap u over de wijze van verwerking van het te lozen (afval)water.

Aanpak

Indieningsadres

Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Bezoekadres:
Maasboulevard 123
3063 GK Rotterdam

Postadres:
Postbus 4059
3006 AB Rotterdam

Telefoon: 010 45 37 200
Contact: info@hhsk.nl

Geldigheid

Als u toestemming krijgt in reactie op uw melding, is deze toestemming geldig voor onbepaalde tijd.

Doelgroepen

Ondernemer

Uniforme Productnamen

meldpunt algemeen

Thema

Water