Lozen van afvalwater op oppervlaktewater door huishoudens, melding

Bouwt u een huis en heeft u geen aansluiting op het riool? Voor het lozen van huishoudelijk afvalwater op oppervlaktewater heeft u toestemming nodig van het waterschap.

Voorwaarden

U moet een melding doen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • U bouwt een huis en kunt niet aansluiten op het riool (omdat bijvoorbeeld het huis in buitengebied staat).
  • U wilt huishoudelijk afvalwater (toilet, waswater, enzovoort) lozen op oppervlaktewater.

Het waterschap denkt met u mee

Vaak is het verstandig uw melding vooraf te overleggen met het waterschap; dat bevordert een vlotte afhandeling. In geval van twijfel: neem altijd contact op. Onze medewerkers denken graag met u mee over wat in uw situatie de beste oplossing is.

Een melding doet u bij het waterschap.

U moet uw lozing minimaal acht weken van te voren melden. Dit is ook in uw eigen belang, omdat er dan nog tijd is voor het waterschap om u te adviseren over het verwerken van het (afval)water.

Nadat u melding heeft gedaan adviseert het waterschap u over de wijze van verwerking van het te lozen (afval)water.

Aanpak

Indieningsadres

Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Bezoekadres:
Maasboulevard 123
3063 GK Rotterdam

Postadres:
Postbus 4059
3006 AB Rotterdam

Telefoon: 010 45 37 200
Contact: info@hhsk.nl

Levertijd

U krijgt een brief van het waterschap. Hierin leest u of uw lozing voldoet aan de regels. In bepaalde gevallen zijn maatwerkvoorschriften nodig. De proceduretijd bedraagt hiervoor maximaal acht weken.

Geldigheid

Als u toestemming krijgt in reactie op uw melding, is deze toestemming geldig voor onbepaalde tijd, tenzij anders is bepaald.

Doelgroepen

Particulier

Uniforme Productnamen

meldpunt algemeen

Thema

Water