Lozen van afvalwater rechtstreeks in oppervlaktewater, melding

Wilt u bedrijfsafvalwater lozen in oppervlaktewater, bijvoorbeeld een sloot, wetering, of kanaal? Dan heeft u toestemming van het waterschap nodig. In de Waterwet staat dat het verboden is om zonder vergunning verontreinigende stoffen in het oppervlaktewater te lozen.

Voor lozingen is een watervergunning nodig van het waterschap. In bepaalde gevallen kunt u volstaan met een melding.

Voorwaarden

U moet een vergunning aanvragen of een melding doen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • U wilt bedrijfsafvalwater rechtstreeks lozen in oppervlaktewater (dus niet in het riool).
  • Pas wanneer u toestemming heeft ontvangen van het waterschap, kunt u uw activiteiten starten.

Voor lozingen is een watervergunning nodig van het waterschap. Als de lozing voldoet aan landelijk vastgestelde algemene regels, zoals het Activiteitenbesluit, kunt u volstaan met een melding via de Activiteiten Internet Module (AIM).

Melding

Voor veel voorkomende lozingen zijn algemene regels opgesteld. Voldoet u hieraan? Een schriftelijke melding aan het waterschap of via de AiM is dan voldoende.

Watervergunning

Voldoet uw lozing niet aan de algemene regels? Eventueel kan er een watervergunning worden verleend. Zie product Lozen van afvalwater rechtstreeks in oppervlaktewater, watervergunning.

Het waterschap denkt met u mee

Vaak is het verstandig uw melding vooraf te overleggen met het waterschap; dat bevordert een vlotte afhandeling. In geval van twijfel: neem altijd contact op. Onze medewerkers denken graag met u mee over wat in uw situatie de beste oplossing is.

Aanpak

Een melding doet u bij het waterschap.

Levertijd

U krijgt een brief van het waterschap. Hierin leest u of uw activiteit voldoet aan de regels. In bepaalde gevallen zijn maatwerkvoorschriften nodig. De proceduretijd bedraagt hiervoor maximaal acht weken.

Geldigheid

Als u toestemming krijgt in reactie op uw melding, is deze toestemming geldig voor onbepaalde tijd, tenzij anders wordt bepaald.

Doelgroepen

Ondernemer

Uniforme Productnamen

meldpunt algemeen

Thema

Water