Ongewone voorvallen oppervlaktewater als gevolg van activiteiten

Is er sprake van een voorval waarbij oppervlaktewater vervuild raakt zoals een spuitmachine die in de sloot rijdt, of lekkage aan spoelapparatuur of doet zich bij een lozing vanuit een gebouw een voorval voor met mogelijke nadelige gevolgen voor het oppervlaktewater, dan wel doet zich bij het onderhouden van een bouwwerk, brug of woonboot een voorval voor met mogelijke nadelige gevolgen voor het oppervlaktewater. Op grond van de algemene regels dient u voorzorgsmaatregelen nemen.

Ook moet u dit zo snel mogelijk (uiterlijk binnen acht uur na het voorval) melden bij het waterschap.

Voorwaarden

U moet een melding doen als aan ten minste een van de volgende voorwaarden is voldaan:

  • Er is sprake van een voorval waarbij oppervlaktewater vervuild zoals een spuitmachine die in de sloot rijdt, of lekkage aan spoelapparatuur.
  • Er doet zich bij een lozing vanuit een gebouw een voorval voor met mogelijke nadelige gevolgen voor het oppervlaktewater.
  • Er doet zich bij het onderhouden van een bouwwerk, brug of woonboot een voorval voor met mogelijke nadelige gevolgen voor het oppervlaktewater.

Aanpak

U doet uw melding van een ongewoon voorval als gevolg van een activiteit bij het waterschap.

Indieningsadres

Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Bezoekadres:
Maasboulevard 123
3063 GK Rotterdam

Postadres:
Postbus 4059
3006 AB Rotterdam

Telefoon: 010 45 37 200
Contact: info@hhsk.nl

Doelgroepen

Particulier, Ondernemer

Uniforme Productnamen

calamiteitenbestrijding

Thema

Water