Bouwen in de buurt van water of dijk, melding

Wilt u bouwen in de buurt van dijken of sloten?

Dan heeft u toestemming nodig van het waterschap. Voor bouwen in de buurt van dijken en sloten heeft het waterschap regels. Deze regels staan in de zogenaamde Keur van het waterschap uitgewerkt. De Keur geeft het waterschap de grondslag voor het stellen van eisen in de buurt van sloten en dijken.

Voor werkzaamheden bij dijken en sloten is een watervergunning van het waterschap nodig. Voor sommige veel voorkomende werkzaamheden kan echter een schriftelijke melding voldoende zijn. Het waterschap kan hiervoor zogenaamde algemene regels hebben opgesteld.

Voorwaarden

U moet een vergunning aanvragen of een melding doen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • U wilt bouwen in de buurt van dijken of sloten
  • Uw activiteit voldoet aan de algemene regels van het waterschap, als die gesteld zijn aan die activiteit
  • Pas wanneer u toestemming heeft ontvangen van het waterschap, kunt u uw activiteiten starten

Aanpak

Een melding doet u bij het waterschap.

Levertijd

Binnen 14 dagen krijgt u bericht of u toestemming heeft.

Geldigheid

Als u naar aanleiding van uw melding toestemming krijgt, is deze geldig voor onbepaalde tijd.

Bijzonderheden

Voor werkzaamheden bij dijken en sloten is een watervergunning van het waterschap nodig. Voor sommige veel voorkomende werkzaamheden kan een schriftelijke melding voldoende zijn. Het waterschap heeft hiervoor dan zogenaamde algemene regels opgesteld. Per activiteit is beschreven aan welke voorwaarden moet worden voldaan.

Het waterschap denkt met u mee

Vaak is het verstandig uw aanvraag vooraf te overleggen met het waterschap; dat bevordert een vlotte afhandeling. In geval van twijfel: neem altijd contact op met het waterschap. Medewerkers van het waterschap denken graag met u mee over wat in uw situatie de beste oplossing is.

Doelgroepen

particulier, ondernemer

Uniforme productnaam

watervergunning

Thema

Bouwen en verbouwen