Watertoets bij ruimtelijke plannen

De watertoets is een instrument dat er voor zorgt dat bij alle ruimtelijke plannen (landelijk én stedelijk gebied) aandacht is voor de kwaliteit en kwantiteit van water.

De watertoets is verplicht voor alle overheden die waterhuishoudkundig relevante ruimtelijke plannen en besluiten hebben. Maar ook als bijvoorbeeld een particulier of ondernemer een vrijstelling van het bestemmingsplan nodig heeft, komt de watertoets aan de orde.

De gemeente vraagt de watertoets dan namens de particulier of ondernemer aan bij de ‘waterbeheerder’. Dit is de overheid die verantwoordelijk is voor het waterbeheer in het plangebied. Meestal het waterschap, soms Rijkswaterstaat of de provincie.

De waterbeheerder denkt dan al in een vroeg stadium mee over het ruimtelijke plan en bepaalt of het plan genoeg rekening houdt met water. De waterbeheerder geeft vervolgens een ‘wateradvies'. De bedenker van het plan moet hier rekening mee houden. Soms moet het plan worden aangepast.

Voorwaarden

Een ruimtelijk plan dient een waterparagraaf te bevatten waarin is beschreven hoe de watertoets procedureel en inhoudelijk is vormgegeven. De initiatiefnemer van een bestemmingsplan of zelfstandige projectprocedure (overheid die een ruimtelijk plan opstelt) moet in een vroeg stadium de waterbeheerder om de watertoets vragen.

Aanpak

Een gemeente, provincie of het rijk (de initiatiefnemer of verantwoordelijke voor het plan) vraagt een watertoets aan bij de ‘waterbeheerder'. Dit doen zij soms ook namens een particulier of ondernemer. De waterbeheerder is meestal het waterschap, soms is het Rijkswaterstaat of de provincie.

Lees meer over de watertoets

Doelgroepen

particulier, ondernemer

Uniforme productnaam

watertoets

Thema

Bouwen en verbouwen