Sponsorverzoek aanvragen

Helpt u ons mee om ons werk herkenbaarder te maken?

Laat u mensen zien hoe je waterbewust kunt leven? Of wilt u samen met anderen meehelpen om onze regio voor te bereiden op het veranderende klimaat en extreem weer? Dan kunt u een sponsorverzoek indienen. Lees hieronder of u in aanmerking komt voor een sponsorbijdrage.

Het klimaat verandert en we hebben steeds vaker te maken met extreme wateroverlast of juist droogte. We willen mensen bewust maken wat zij hieraan kunnen doen. Maar ook laten zien wat het waterschap hieraan doet. Heeft u een activiteit die hieraan voldoet, dan kunt u mogelijk een bijdrage krijgen van het hoogheemraadschap.

Voorwaarden sponsorbijdrage

Wilt u een sponsorbijdrage voor uw activiteit? Uw sponsorverzoek moet aan minimaal één van de volgende voorwaarden voldoen:

De te sponsoren activiteit:

  • zorgt voor het vergroten van het besef over de kansen en bedreigingen van het waterbeheer (het waterbewustzijn);
  • zet aan tot het leveren van een actieve bijdrage voor waterbewust gedrag;
  • vergroot de interesse voor het waterbeheer en in het bijzonder de kerntaken van het waterschap;
  • vergroot de zichtbaarheid en herkenbaarheid van het waterschap.

Of we een bijdrage leveren aan de te sponsoren activiteit is afhankelijk van vier factoren:

  • welke en hoeveel mensen worden er met deze activiteit bereikt?
  • welke invloed heeft deze activiteit op het imago van het hoogheemraadschap?
  • vindt de activiteit plaats in ons gebied?
  • voldoet de activiteit aan de voorwaarden?

Lees meer over de voorwaarden en toekenning van de sponsoring in de richtlijn sponsoring.

Sponsorverzoek aanvragen

Wilt u een sponsorverzoek aanvragen? Dan kunt u onderstaand formulier invullen. Lukt dit niet, of heeft u nog vragen? Stuur dan een e-mail naar communicatie@hhsk.nl of bel ons op nummer 010 45 37 200.

Formulier voor het aanvragen van een sponsorbijdrage


Geef een omschrijving van uw activiteit

Wat is het doel van uw activiteit?*

Geef hier aan welke antwoorden mogelijk zijn om uw doel te bereiken. Hierbij zijn meerdere antwoorden mogelijk. Een toelichting op de activiteit is hierbij nodig.

Sleep hier uw een bestand