750 jaar Schieland en de Krimpenerwaard

Met de lancering van een nieuw beeldmerk kondigt het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard de viering van zijn 750-jarig bestaan aan.

Beeldmerk 750 jaar HHSK

Op 14 mei 2023 is het de 'verjaardag' en viert het hoogheemraadschap samen met alle bewoners in het gebied deze prachtige mijlpaal met allerlei activiteiten. Tijdens het jubileumjaar is er aandacht voor verleden en heden, maar draait het vooral om de toekomst. Niet verwonderlijk, want door de gevolgen van klimaatverandering heeft het hoogheemraadschap meer dan ooit de taak te blijven zorgen voor schoon en voldoende water én droge voeten!

Dynamiek tussen mens en water

Het beeldmerk staat voor de dynamiek tussen de mens en het water. “Die dynamiek is al 750 jaar van groot belang om ons gebied droog en leefbaar te houden. Zo is het hoogheemraadschap van Schieland ontstaan in 1273, toen het op 14 mei door Floris V met een privilege werd bekrachtigd. Daarmee zijn we het tweede oudste waterschap van Nederland dat gesticht is na het hoogheemraadschap van Rijnland. In 2005 is Schieland gefuseerd met de het hoogheemraadschap van de Krimpenerwaard. Al die jaren stonden en staan water en waterveiligheid centraal. Water is van ons allemaal én is voor ons allemaal belangrijk. Bijna een derde van Nederland ligt onder de zeespiegel. Ook het gebied van Schieland en de Krimpenerwaard. Het is zelfs het diepst gelegen in ons land met bijna zeven meter onder de zeespiegel en staat al jaren in de frontlinie in de strijd met en voor het water om dit gebied bewoonbaar en (be)werkbaar te houden,” zegt dijkgraaf Toon van der Klugt.

Succesvol samenwerken aan klimaatbestendige omgeving

Van der Klugt vervolgt: “In 2023 vieren we ons 750-jarig bestaan door de watertoekomst van ons gebied onder de aandacht te brengen. Onze bijzondere inzet is om actief onze omgeving klimaatbestendig te maken en dit slim te combineren door het gelijktijdig mooier en duurzamer te maken. Daarvoor werken wij succesvol samen. Niet alleen met andere overheden en organisaties, maar ook direct met burgers en bedrijven. Een grote verrassing blijkt voor veel mensen dat wij daarin, zowel qua techniek als in samenwerking, een zeer innovatieve en daadkrachtige overheidsorganisatie zijn. En dat is gezien de opgaven ook nodig.”

Dijkgraaf en jeugdbestuurder lancering beeldmerk 750 jaar HHSK

Dijkgraaf Toon van der Klugt en jeugdbestuurder Shifra Loman voor het hoofdkantoor met de akte van 14 mei 1273. Volgens Shifra is het waterschap “heel oud, maar kijkt het ook naar de toekomst. Volgend jaar komt er een leuk programma met allerlei activiteiten voor jong en oud. Als jeugdbestuurder ga ik mijn best doen om vooral ook jongeren te betrekken bij het belangrijke werk van het waterschap.”