Bereikbaarheid tijdens werkzaamheden

Het is belangrijk om het projectgebied van KIJK tijdens de uitvoering van de werkzaamheden verkeersveilig en bereikbaar te houden.

We hebben de ambitie dat woningen bereikbaar moeten blijven en bedrijven hun activiteiten kunnen voortzetten. In de verkenningsfase is daarom een bereikbaarheidsstrategie opgesteld. Bewoners, bedrijven, hulpdiensten en andere belanghebbenden hebben hun punten aangedragen.

Het is bijna onvermijdelijk dat tijdens de uitvoering van de werkzaamheden dijktrajecten geheel of gedeeltelijk afgesloten worden voor verkeer. Er is onderzoek gedaan naar mogelijkheden om het gebied bereikbaar te houden. De aannemer wordt in het uitwerken van de plannen uitgedaagd om, vanuit zijn deskundigheid, voorstellen te doen voor slimme mogelijkheden en oplossingen, bijvoorbeeld in de planning van de werkzaamheden.

Over het verder uitwerken van de bereikbaarheid vindt tijdig communicatie plaats.  Bedrijven wordt gevraagd om informatie voor de bereikbaarheid van hun vestiging te sturen via een online formulier.

Meer informatie

Onderzoeken