Bereikbaarheid tijdens werkzaamheden

Het is belangrijk om het projectgebied van KIJK tijdens de uitvoering van de werkzaamheden verkeersveilig en bereikbaar te houden.

We hebben de ambitie dat woningen bereikbaar moeten blijven en bedrijven hun activiteiten kunnen voortzetten. In de verkenningsfase is daarom een bereikbaarheidsstrategie opgesteld. Bewoners, bedrijven, hulpdiensten en andere belanghebbenden hebben hun punten aangedragen.

Het is bijna onvermijdelijk dat tijdens de uitvoering van de werkzaamheden dijktrajecten geheel of gedeeltelijk afgesloten worden voor verkeer. Er is onderzoek gedaan naar mogelijkheden om het gebied bereikbaar te houden.

Omleidingen

Doorgaand verkeer tussen Ouderkerk aan den IJssel en Gouda kan omrijden via de N210 en N207. Dit leidt nauwelijks tot extra reistijd.

Doorgaand verkeer tussen Krimpen- en Ouderkerk aan den IJssel en over de IJsseldijk-Noord rond Lageweg kan eenvoudig omrijden. Voor bestemmingsverkeer blijven de wegen beschikbaar, waarbij wel rekening gehouden moet worden met verkeersmaatregelen en vertraging.

Voor de volgende trajecten tussen Ouderkerk aan den IJssel en Gouderak, is een omleiding geen optimale oplossing: 

  • Ouderkerk aan den IJssel tot Heuvelman
  • Heuvelman tot Lageweg
  • Schaapjeszijde tot Gouderak

Een tijdelijke weg achterlangs, evenwijdig aan de dijk, kan een oplossing zijn. Een tijdelijke weg

  • is de kortste optie
  • heeft gevolgen voor de omgeving, maar minder dan andere oplossingen
  • helpt de bereikbaarheid van de woningen en bedrijven aan de dijk

De aannemer wordt in het uitwerken van de plannen uitgedaagd om, vanuit zijn deskundigheid, voorstellen te doen voor slimme mogelijkheden en oplossingen, bijvoorbeeld in de planning van de werkzaamheden.

Over het verder uitwerken van de bereikbaarheid vindt tijdig communicatie plaats. 

Meer informatie

Onderzoeken