Concept beoordelingstabellen dijkvakken

Tijdens de 22 dijktafelsessies zijn deze kansrijke alternatieven met de dijkbewoners besproken en zijn de voorkeuren genoteerd. Dit is per alternatief in de beoordelingstabel verwerkt als ‘draagvlak omgeving’. Vanaf zomer 2017 zijn deze kansrijke alternatieven verder uitgewerkt en beoordeeld op hun effecten (onder andere Milieu Effect Rapportage, schadeverwachtingen en kostenramingen).

Voor elk dijkvak is een beoordelingstabel opgesteld, dus dat betekent in totaal 22 beoordelingstabellen. Per dijkvak zijn vijf hoofdcriteria bepaald:

  • Doelbereik; veilig systeem
  • Technische uitvoerbaarheid
  • Gevolgen voor/effecten op ruimtelijke omgeving
  • Betaalbaarheid
  • Draagvlak

Ieder criterium wordt verder gespecificeerd met minimaal drie subcriteria.

Met behulp van de beoordelingstabel kunnen de kansrijke alternatieven worden teruggebracht tot één voorkeursalternatief per dijkvak. De concept-beoordelingstabellen per dijkvak vindt u hieronder.

Tijdens een aantal inloopsessies worden de tabellen met bewoners besproken.

Op de kaart‌ (pdf, 2,3 MB) kunt u alle dijkvakken op het dijktraject KIJK bekijken. Ieder dijkvak heeft zijn eigen letter. 

Download

Dijkvakindeling en huisnummers‌ (pdf, 20,8 KB)

concept beoordelingstabellen

(Versie: januari 2018.) 

Heeft u naar aanleiding van de concept beoordelingstabellen nog vragen, of heeft u andere vragen/opmerkingen dan kunt u deze mailen naar omgevingsteamkijk@hhsk.nl Mocht u niet beschikken over email, dan kunt u bellen naar 010-4537200.