Nieuws dijkversterking KIJK

Nieuwsberichten van het dijkversterkingsproject Krachtige IJsseldijken Krimpenerwaard (KIJK).

Uw omgevingsmanagers

25 april 2022

Onze omgevingsmanagers zijn uw eerste aanspreekpunt. Zij vormen voor ons de oren en ogen van de dijkversterking en stemmen plannen af met bewoners, bedrijven en overheden.

Lees meer
 • Samenwerking bij bescherming tegen overstromingen

  25 april 2022
  Dijkversterking Krachtige IJsseldijken Krimpenerwaard (KIJK) is onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), een alliantie van Rijkswaterstaat en de 21 waterschappen.
 • Kabels en leidingen

  25 april 2022
  Om ook in de toekomst de dijk veilig te houden moeten de kabels en leidingen, daar waar dat mogelijk is, worden verlegd naar een tracé in het achterland.
 • Aanmelden voor bouwkundig onderzoek

  25 april 2022
  Eind 2021 zijn we gestart met bouwkundige vooronderzoeken bij ongeveer 500 woningen en bedrijfspanden aan de dijk.
 • Beschermde dieren

  25 april 2022
  Voordat de schop in de grond kan voor de dijkversterking, doen we veel onderzoeken.
 • Planning verschoven

  25 april 2022
  Eind december werd bekend dat de planning van de dijkversterking onder druk is komen te staan door corona.