Archeologische en seismologische onderzoeken op de KIJK-dijk

7 juli 2022
We doen onderzoeken voor dijkversterking Krachtige IJsseldijken Krimpenerwaard (KIJK) om deze goed voor te bereiden.

Er worden van maandag 11 t/m 18 juli twee onderzoeken gedaan, zogeheten archeologische en seismologische onderzoeken. Deze hebben niets met elkaar te maken, maar zijn wel beiden nodig voor de dijkversterking. Het ene onderzoek is op de dijk en het andere naast de dijk.

Archeologisch onderzoek

Het archeologisch onderzoek bestaat uit boringen die met de hand gedaan worden. We boren een gat van ongeveer 7 centimeter doorsnede en gaan 2 tot 4 meter diep. Met dit onderzoek kijken we wat de kans is dat er in en bij de dijk iets van archeologische waarde te vinden is. We doen in totaal ongeveer 50 boringen. Enkele daarvan zijn op privéterrein. Als dat het geval is heeft de eigenaar hier al bericht over ontvangen. Het onderzoek wordt gedaan door Vestigia Archeologie & Cultuurhistorie.

Seismologisch onderzoek

Het seismologisch onderzoek is een proef en wordt gedaan van 11 t/m 15 juli op de dijk bij Krimpen aan den IJssel bij de dijkvakken C, D en E. Buiten de spits wordt er met een golfkarretje over de dijk gereden. Daarbij worden geluidsgolven in de dijk gebracht waardoor we een beeld krijgen van de zandlagen in de grond. Dat hebben we nodig om alle damwanden en palen op de juiste maat en lengte te ontwerpen. Het voordeel is dat als de proef slaagt we veel minder bodemonderzoek met boringen in de dijk hoeven te doen. Dit onderzoek kunnen we dan op alle locaties waar een damwand komt doen. Dan is er ook minder hinder voor omwonenden en verkeer. De uitslag van de proef wordt begin augustus bekend. De proef wordt gedaan door Metinco.

seismologisch onderzoek

Voorbeeld van een golfkarretje dat over de dijk gaat rijden.

Hinder

Voor het seismologisch onderzoek is de helft van de rijbaan beschikbaar. We zetten verkeersregelaard in om het verkeer veilig langs de afzetting te begeleiden.

Meer informatie

Meer informatie over de dijkversterking Krachtige IJsseldijken Krimpenerwaard (KIJK) vindt u op de projectwebsite www.hhsk.nl/kijk.