Boek 'Dijken voor beginners'

2 februari 2023
Het dijkenboek, 'Dijken voor beginners' is bedoeld voor iedereen die te maken krijgt met een dijkversterking. Denk hierbij aan bewoners, agrariërs, natuurorganisaties, bestuurders.

Begrijp de dijk

Voor bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden is een dijkversterking geen alledaags begrip. Toch is het belangrijk om vragen te stellen, zodat u een helder beeld heeft van wat er gaat gebeuren en waarom. Het kan namelijk zo zijn dat de ene maatregel (voor een dijkversterking) veel effect heeft op zaken die u belangrijk vindt, terwijl een andere maatregel u niet of nauwelijks raakt. Als belanghebbende is het niet meer dan logisch dat u de stappen tot dijkversterking op z’n minst wil begrijpen en mogelijk ook wil meepraten.

Meer hierover leest u dus in het boekje Dijken voor beginners. Download het boek, Dijken voor beginners.