Bouwkundige opnames en hoogtemetingen voor dijkversterking KIJK

21 december 2021
Op dit moment werkt het hoogheemraadschap aan de planuitwerking voor de dijkversterking Krachtige IJsseldijken Krimpenerwaard (KIJK).

We doen allerlei onderzoeken om de dijkversterking goed voor te bereiden. Zo is er deze week (week 50) gestart met bouwkundige vooronderzoeken bij ongeveer 500 woningen en bedrijfspanden aan de dijk. Deze vooronderzoeken bestaan uit bouwkundige opnames en hoogtemetingen en worden uitgevoerd door de Hanselman Groep.

Voordat de werkzaamheden van de dijkversterking beginnen, worden de staat van woningen, bedrijfspanden en schuren vastgelegd met een bouwkundige opname. Deze opname is bedoeld om eventuele veranderingen aan woningen of bedrijfspanden vast te leggen in de periode tot aan het begin van het werk. Deze opnamen worden van de buitenzijde gemaakt. Vlak voor het begin van de werkzaamheden volgt een tweede bouwkundige opname. Dan wordt een bouwkundige opname gemaakt van zowel de buiten- als de binnenzijde. Bewoners en eigenaren van de woningen ontvangen een bouwkundig rapport.

Naast bouwkundige opnames, monitoren we de woningen, bedrijfspanden op en langs de dijk ook door hoogtemetingen te doen. Dat betekent dat we in de gevel enkele kleine hoogteboutjes laten aanbrengen en een eerste hoogtemeting (een nulmeting) doen. Deze hoogtemeting herhalen we enkele keren voor het begin van de werkzaamheden. De hoogtemetingen worden gedaan om te zien of er verschillen in de hoogteligging van panden optreedt.

Bewoners of pandeigenaren die in aanmerking komen voor de onderzoeken hebben daarover een brief ontvangen.

Meer informatie over dijkversterking KIJK vindt u op www.hhsk.nl/kijk