De gezichten achter de kabels en leidingen

19 juli 2022
De IJsseldijk Noord Ouderkerk aan den IJssel… Ik sta in de berm met zicht over de Hollandsche IJssel.

Vlakbij één van de kribben maakt een visser aanstalten om zijn werphengel in te werpen. Als je niet beter zou weten, dan lijkt het net vakantie. Wat is het hier toch mooi! Ik probeer me voor te stellen hoe dat na de dijkversterking zal zijn. Wat moet er veel gebeuren!

Ik geniet van de prachtige vergezichten over de Hollandsche IJssel en het achterland als ik in de verte drie bekende gezichten zie. Het zijn Madelon van der Kemp, Claudia van der Haar en Ada Haasnoot. Als ‘razende reporter’ voor het dijkversterkingsproject KIJK ken ik deze dames goed. Ze verzorgen de communicatie over de verlegging en aanleg van kabels en leidingen. Na de informatieavonden van de kabels- en leidingeigenaren is het best stil gebleven en ik besluit hen te vragen naar de stand van zaken.

Eerst even voorstellen

Madelon van der Kemp werkt bij de gemeente Krimpenerwaard, Ada Haasnoot bij netbeheerder Stedin (gas en elektriciteit) en Claudia van der Haar bij Oasen (drinkwater). Misschien heeft u al kennis gemaakt met Madelon en Ada tijdens de informatieavonden in de maanden september tot november 2021 of heeft u contact met hen gehad via de e-mail of telefoon.

Communicatie

Madelon licht toe: “We vinden het heel belangrijk om de communicatie over kabels en leidingen met de mensen aan de IJsseldijk Noord als nutsbedrijven samen te verzorgen. Daarom hebben we gekozen voor één communicatiekanaal via de gemeente en niet via vier aparte communicatie-afdelingen.” Claudia vult aan: “We delen de acties vanuit de bewoners en bedrijven met elkaar en houden ze ook bij. En als ergens veel vragen over binnenkomen, zetten we vraag en het antwoord op de lijst met veel gestelde vragen op de website van de gemeente. Dat is inmiddels een mooie bron van informatie.”

Ada Madelon en Claudia verzorgen de communicatie over kabels en leidingen

Geen nieuws, goed nieuws?

Dat klinkt goed, maar hoe komt het dan, dat het best stil is rond de verlegging van kabels en leidingen? De bijeenkomsten met de bewoners zijn inmiddels alweer even geleden?

Ada: “Dat klopt inderdaad, maar dat betekent niet, dat we stil zitten. Het technisch team heeft de inbreng van bewoners en bedrijven inmiddels voor een groot deel in het ontwerp verwerkt, maar ze kunnen nog niet alles verwerken. We hebben bijvoorbeeld over de nutsvoorzieningen van panden direct aan de dijk nog vragen. Voor een aantal dijkvakken is in samenspraak met het hoogheemraadschap maatwerk nodig. De uitkomsten daarvan gaan we nog met de bewoners delen. We vinden het belangrijk dat op de tekeningen die we met bewoners delen de juiste informatie staat. Daarom wachten we hiermee tot dat we alle aanpassingen verwerkt hebben. . De communicatie met en betrokkenheid van de bewoners aan de dijk is een positieve ervaring. Met name de gebiedskennis en goede ideeën zijn van onschatbare waarde.”

Madelon vult aan: “Naast de bewoners en bedrijven zijn er nog meer belanghebbenden. De Veiligheidsregio Hollands Midden bijvoorbeeld. De veiligheidsregio ziet onder andere toe op de veiligheid van inwoners door plannen op te stellen om incidenten te voorkomen. Als er toch iets gebeurt, dan werken de hulpdiensten samen volgens deze plannen om het incident of crisis te bestrijden. De veiligheidsregio kijkt dus goed naar het aantal brandkranen langs de dijk.”

Claudia: “Deze brandkranen worden gevoed via leidingen in de dijk. En leidingen zijn in principe niet meer toegestaan in de dijk. Als brandkranen of waterleidingen gaan lekken, dan kunnen er dijkdoorbraken of grondafschuivingen plaatsvinden. Daarom werken de nutspartijen, het hoogheemraadschap en de veiligheidsregio aan een oplossing waarbij zowel de waterveiligheid van de dijk, als de brandveiligheid gegarandeerd blijft. Deze oplossing wordt nu verder uitgewerkt.”

Ada: “Dat betekent dus ook: terug naar de tekentafel en bekijken welke impact dit heeft op het bestaande ontwerp. Datzelfde geldt voor de elektriciteitskabels en de gasleiding. Ook in woningen direct aan de dijk moet gekookt kunnen worden en het licht branden. Daarover worden intensieve gesprekken gevoerd tussen de ‘techneuten’ van de nutsbedrijven en die van het hoogheemraadschap om maatwerkoplossingen te zoeken. We zitten regelmatig bij deze gesprekken om ons te laten informeren over de laatste stand van zaken.”

Uitvoering?

Ik ben toch ook wel benieuwd naar hoe groot de kans is dat er opeens een graafmachine op de dijk staat om het werk uit te voeren?

Claudia :”Dat is nu precies waarom de nutsbedrijven intensief samenwerken. Door samenwerking kan je veel beter afstemmen en de communicatie richting de bewoners en bedrijven verbeteren’. Madelon en Ada knikken instemmend. ‘Dat klopt. We zitten er bovenop. Dat blijft zo tot het eind van de verlegging van de kabels en leidingen. Zodra de aanbesteding voor het verleggen van kabels en leidingen van start gaat, breekt een nieuwe fase aan. Daarna volgen het uitvoeringsplan en de planning van de aannemers. Daar nemen we de bewoners en bedrijven in mee. Dan kunnen we ook meer zeggen over die graafmachine! Maar zover is het nu nog niet’.

Intussen heeft de visser een joekel van een vis gevangen en speelt het gedicht van Marsman door m’n hoofd. ‘Denkend aan Holland zie ik brede rivieren, traag door oneindig laagland gaan…’. met in gedachten de toekomstige dijkverzwaring en het verleggen van de kabels en leidingen, loop ik terug naar mijn fiets.

Vragen?
Heeft u vragen over de werkzaamheden aan de kabels en leidingen? Neem gerust contact op met het projectteam van de gemeente. Zij helpen u graag.

  • Bel naar 14 0182 en vraag naar Madelon van der Kemp;
  • Stuur een e-mail naar projectijsseldijknoord@krimpenerwaard.nl.

Meer informatie kunt u vinden op de website www.krimpenerwaard.nl/ijsseldijk-noord en meld u daar aan voor de digitale nieuwsbrief van dit project om op de hoogte te blijven.