Dijkwerkers op bezoek bij KIJK

11 november 2022
Op 15 september organiseerde het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) de Dijkwerkers on Tour bij dijkversterking KIJK.

Er kwam een groep ‘dijkwerkers’ uit het hele land op bezoek. Het unieke karakter van de dijk, de technische uitdagingen en de leefbaarheid voor de bewoners op en aan de dijk wilde deze groep experts graag met eigen ogen bekijken.

Kijkje in de keuken

De middag werd georganiseerd door het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), want niet alleen in de Krimpenerwaard moet de dijk versterkt worden, maar op heel veel plekken in Nederland is dat het geval. Ruim 1500 kilometer aan dijken gaan in de komende jaren op de schop zodat in 2050 alle dijken weer op orde zijn. Het HWBP heeft hierin een coördinerende rol. Zij gaan bijvoorbeeld over de volgorde waarin alle dijken aan de beurt komen en het beheren van de subsidiepot van het Rijk. Ook moeten ze ervoor zorgen dat al die dijkwerkers in het land leren van elkaar en innoveren met elkaar. Zo gaat het sneller, slimmer en goedkoper.

Daarom bieden ze ieder jaar in september en oktober als HWBP, samen met diverse waterschappen, de mogelijkheid aan al die dijkwerkers om bij elkaar een KIJKje in de keuken te nemen. En dan mogen de Krachtige IJsseldijken Krimpenerwaard natuurlijk niet ontbreken. Het is misschien wel het meest complexe traject dat versterkt moet worden!

Over de dijk

Met twee busjes is er onder leiding van vier deskundigen van het hoogheemraadschap over de dijk gereden en hebben we verschillende stops gemaakt om te leren over de uitdagingen van deze dijk en de oplossingen van het projectteam.

Alle aanwezige dijkwerkers (er waren onder andere vertegenwoordigers van acht andere waterschappen, maar ook aannemers en adviesbureaus) vonden de middag heel interessant en leerzaam. Er werden veel vragen gesteld en de complexiteit werd goed duidelijk doordat we alle verschillende situaties op de route ter plekke konden zien. Er is weer veel inspiratie en kennis opgedaan.