Even KIJKen - projectplan Waterwet

17 november 2022
In 2015 is gestart met het HWBP dijkversterkingsproject KIJK. Eerst zijn alle mogelijkheden voor de versterking verkend en zijn de belangen uit de omgeving opgehaald.

Dit hebben we gedaan in vele bijeenkomsten, webinars, werksessies en keukentafelgesprekken.

Deze belangen hebben we vervolgens betrokken in de afweging en in 2018 hebben we het voorkeursalternatief vastgesteld. Hierbij we de aandachtspunten vanuit omgeving zo goed mogelijk meegenomen. Vervolgens hebben we dit voorkeursalternatief verder uitgewerkt in het plan zoals dit nu ter inzage ligt in het Projectplan Waterwet.

In dit filmpje nemen we je mee in de formele procedures die horen bij dit dijkversterkingsproject, zoals het Projectplan Waterwet, de milieueffectrapportage (MER) en wat je zelf kunt doen in deze fase.

Ga je mee even KIJKen?!

Thumbnail Even KIJKen - projectplan Waterwet

Om deze video te bekijken, moet je social cookies accepteren

Inzage

Het ontwerp-projectplan Waterwet, het MER, de ontwerp-uitvoeringsbesluiten en overige relevante stukken liggen van 18 november 2022 tot en met 29 december 2022 ter inzage.

De stukken kunnen digitaal worden geraadpleegd via www.hhsk.nl/plannenkijk

Op afspraak kunnen de stukken (tijdens kantooruren) ook op de volgende locaties worden ingezien:

  • Kantoor van HHSK, Maasboulevard 123 te Rotterdam (tel. 010 453 7200 );
  • Gemeentehuis Krimpenerwaard, Dorpsplein 8 te Stolwijk (tel. 14 0182);
  • Gemeentehuis Krimpen aan den IJssel, Raadhuisplein 2 te Krimpen aan den IJssel (tel. 14 0180);
  • Omgevingsdienst Midden-Holland, Thorbeckelaan 5 te Gouda (tel. 088 545 0000);
  • Provincie Zuid-Holland, Zuid-Hollandplein 1 te Den Haag (tel. 070 441 6611, optie 1).

Zienswijzen

Een ieder kan van 18 november 2022 tot en met 29 december 2022 zienswijzen over het ontwerp-projectplan Waterwet, het MER en de ontwerp-uitvoeringsbesluiten naar voren brengen. Daarbij wordt u verzocht expliciet aan te geven op welk onderdeel/ ontwerpbesluit uw zienswijze betrekking heeft. Vermeld daarnaast altijd duidelijk uw naam, adres en overige contactgegevens.

U kunt uw zienswijze onder vermelding van “Dijkversterking KIJK” als volgt indienen:

  • Bij voorkeur per e-mail naar: waterveiligheidsprocedures@pzh.nl
  • Per brief naar: Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, t.a.v. Afdeling Water en Groen, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag.
  • Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u tijdens kantooruren en binnen de zienswijzetermijn bellen met het Contact Centrum van de provincie Zuid-Holland (telefoon 070 4416611, optie 1). Dan wordt u doorverbonden met een betrokken medewerker van de afdeling Water en Groen van de provincie.