Natuurlijk Sturen

19 juli 2022
Wij vinden verkeersveiligheid erg belangrijk. Daarom maken we voor de nieuwe weginrichting gebruik van het concept ‘Natuurlijk Sturen’.

‘Natuurlijk sturen’ heeft een dubbele betekenis. Aan de ene kant betekent het gebruik maken van natuurlijke elementen in de omgeving. Aan de andere kant wordt van deze natuurlijke maatregelen verwacht dat ze een positieve invloed hebben op de beleving en het gedrag van de weggebruiker, en daarmee ook op de verkeersveiligheid. Kort gezegd komt het erop neer dat we bestuurders een wegbeeld willen laten zien waardoor zij onbewust veiliger rijgedrag vertonen.

Om deze video te bekijken, moet je social cookies accepteren

Waarom Natuurlijk Sturen?

Bij de inrichting van wegen, waar 60 km/ uur gereden mag worden, moesten wegbeheerders de landelijke richtlijnen volgen met hoe wegen er uit moeten zien. Eigenlijk was er daardoor in Nederland maar 1 standaard weginrichting. Dit was een weg met daarop zogenaamde fietssuggestiestroken die in zwart of in rood asfalt worden uitgevoerd. Er werd niet gekeken hoe de directe omgeving eruit zag. Naast dat bewoners de inrichting niet altijd mooi vonden, bleek ook nog eens dat met deze standaard weginrichting de doelen niet bereikt werden. De maximumsnelheid werd overschreden en bewoners hadden niet het gevoel dat de verkeersveiligheid was verbeterd.

Een andere veelgehoorde klacht was dat de omgeving van de weg niet werd meegenomen terwijl de omgeving wel degelijk invloed heeft op het weggedrag. Verkeerskundigen en landschapsarchitecten hebben plannen uitgewerkt over hoe de weg en omgeving beter met elkaar kunnen worden verbonden zodat ze elkaar kunnen versterken.

Natuurlijk Sturen op de KIJK-dijk

De huidige inrichting van KIJK-dijk is zoals deze er volgens de landelijke richtlijnen uit moest zien. Er staat bebording, er is veel markering (zoals strepen en haaientanden) op de weg aangebracht en er is op veel plekken een vangrail aanwezig.

We willen op de nieuwe KIJK-dijk

  • de verkeersveiligheid verbeteren
  • de positie van de fietser verbeteren
  • doorgaand (vracht)verkeer ontmoedigen

We hebben gekeken onder andere naar hoe Natuurlijk Sturen ervaren wordt op de Lekdijk tussen Lexmond en Ameide. De ervaringen voor de verkeersveiligheid zijn positief. De verkeersveiligheid is verbeterd en er wordt minder hard gereden.

Lekdijk voor herinrichting

Lekdijk voor herinrichting.

Lekdijk ingericht volgens Natuurlijk Sturen

Lekdijk ingericht volgens Natuurlijk Sturen.

Wat gaat er veranderen?

Op de KIJK-dijk komt nieuw wegprofiel waarbij de belijning verdwijnt en snelheidsremmende maatregelen worden aangelegd. Kruispunten en snelheidsremmers (zoals verkeersdrempels en verkeersplateaus) gaan er over de hele dijk hetzelfde uitzien. Ook komt er een afwijkende vormgeving van de weg op plekken waar aan beide zijden van de dijk bebouwing aanwezig is.