Samenwerking bij bescherming tegen overstromingen

25 april 2022
Dijkversterking Krachtige IJsseldijken Krimpenerwaard (KIJK) is onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), een alliantie van Rijkswaterstaat en de 21 waterschappen.

Het HWBP werkt aan de grootste dijkversterkingsoperatie ooit sinds de Deltawerken. Om overstromingen in Nederland zoveel mogelijk te voorkomen, zijn er strenge veiligheidsnormen voor dijken.

Daarom worden de komende dertig jaar in heel Nederland 1.500 kilometer aan dijken versterkt en 500 sluizen en gemalen verbeterd. Het doel is om in 2050 alle dijken in Nederland op orde te hebben. Het HWBP is onderdeel van het Deltaplan Waterveiligheid.

Boek 'Dijken voor beginners'

Het HWBP heeft het boek ‘Dijken voor Beginners’ gemaakt. Dit dijkenboek is bedoeld voor iedereen die te maken krijgt met een dijkversterking. Het boek geeft inzicht in de complexiteit van een dijkversterking en de rol die u daarbij zelf kunt vervullen. U kunt het boek gratis downloaden, of online bestellen.