U vraagt...wij antwoorden

24 januari 2023
Van 18 november 2022 tot en met 29 december 2022 waren onder andere Het ontwerp-projectplan Waterwet, het MER en de ontwerp-uitvoeringsbesluiten beschikbaar ter inzage.

Ingediende zienswijzen

Er zijn in totaal 56 zienswijzen ingediend die nu in behandeling zijn. Onderwerpen die wij veel voorbij zien komen gaan over;

 • Verkeer (snelheid, vrachtverkeer, fietsers):
  • Behoefte aan 30 km zones om te zorgen voor lagere snelheid
  • Minder vrachtverkeer op de dijk
  • Wens voor het aanleggen van een fietspad
 • Uitvoering (realisatiefase):
  • Overlast tijdens de realisatiefase
  • Bereikbaarheid van woningen
  • Afsluitingen
  • Geluidsoverlast
  • Verwijderen van groen (hekken, bomen, struiken)
 • Schades:
  • Mogelijke schade door trillingen,
  • Mogelijke schade door tijdelijk moeilijke bereikbaarheid van bedrijfspanden
  • Mogelijke schade door een constructie op percelen
 • Internet:
  • De wens om een glasvezelverbinding aan te leggen.

Zienswijzen laten betrokkenheid zien. Er zijn opbouwende en meedenkende zienswijzen ingediend. En zelfs een compliment hier en daar mocht niet uitblijven. Dit toont betrokkenheid en dat doet ons goed!

Hoe verder..?

De beantwoording van de zienswijzen is in volle gang. Rond de zomer 2023 verwachten wij de definitieve documenten te publiceren. Belanghebbenden kunnen dan beroep instellen tegen deze besluiten. Belanghebbenden kunnen dan beroep instellen tegen deze besluiten. In het tweede kwartaal van 2024 staat de realisatie gepland. Meer informatie hierover volgt. Er worden, naar aanleiding van de ingediende zienswijzen, aanpassingen gedaan om overlast, kosten en andere zaken te verminderen. Voor de volledige planning van het project kunt u de pagina, Planning dijkversterking KIJK bekijken.