Uw omgevingsmanagers

25 april 2022
Onze omgevingsmanagers zijn uw eerste aanspreekpunt. Zij vormen voor ons de oren en ogen van de dijkversterking en stemmen plannen af met bewoners, bedrijven en overheden.

We willen natuurlijk allemaal het beste plan voor een sterke dijk. En dat is op deze dijk een hele uitdaging. Daarom vinden wij het belangrijk dat iedereen langs de dijk actief kan deelnemen (lees: participeren) aan de totstandkoming ervan. U heeft misschien al met een van onze omgevingsmanagers gesproken tijdens een informatiebijeenkomst, webinar of keukentafelgesprek.

De omgevingsmanagers luisteren goed naar alle wensen en suggesties en organiseren hoe en of we deze in de plannen tegemoet kunnen komen. Daar waar het kan, worden zaken zoals bijvoorbeeld het ontwerp , de uitvoeringswijze of de bereikbaarheid tijdens de uitvoering aangepast of geoptimaliseerd, maar soms lukt dat ook niet. Dan leggen wij u uit waarom het niet mogelijk is. Met alle bijdragen wordt het ontwerp kwalitatief beter.

We vinden het belangrijk dat uw omgevingsmanagers goed bereikbaar en benaderbaar zijn en dat u goed op de hoogte bent van de plannen. Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met een van de omgevingsmanagers via omgevingsteamkijk@hhsk.nl, of neem telefonisch contact op via 010-4537200.

Dit zijn uw omgevingsmanagers!

omgevingsmanagers KIJK