Plannen KIJK

Stukken die horen bij het Ontwerp Projectplan Waterwet (OPPW)

Algemeen

Ontwerpplan Projectplan Waterwet

MER fase 2

Ontwerp-beschikking gemeente Krimpen aan den IJssel (Wabo)

3.1.1_Integraal_veiligheidsplan_KIJK PDF, 1,7 MB 3.1.2_Foto_presentatie PDF, 14,5 MB 3.1.3 Milieuhygienisch bodemonderzoek PDF, 9,1 MB 3.1.4 Dijkvak A Grondoplossing PDF, 1,2 MB 3.1.5 Dijkvak B Grond met hulpconstructie PDF, 2,9 MB 3.1.6 Dijkvak C zelfstandig kerende constructie PDF, 10,7 MB 3.1.7 Dijkvak C lengteprofiel PDF, 1,9 MB 3.1.8 Dijkvak D Grond met hulpconstructie PDF, 4,9 MB 3.1.9 Dijkvak E Zelfstandig kerende constructie PDF, 7,2 MB 3.1.10 Dijkvak E Lengteprofiel PDF, 2,0 MB 3.1.11 Notitie uitgangspunten ontwerp PDF, 8,7 MB 3.1.12 Notitie Definitief Ontwerp PDF, 15,3 MB 3.1.13 Verantwoording wegontwerp PDF, 4,4 MB 3.1.14 Verhardingsadvies PDF, 2,3 MB 3.1.15 Notitie maakbaarheid PDF, 16,5 MB 3.1.16 Oplegnotitie uitgangspunten DO PDF, 1,3 MB 3.1.17 Berekeningen notitie Dijkontwerp PDF, 7,9 MB 3.1.18 OPPW Bijlage 1.1 MER 1e fase PDF, 25,4 MB 3.1.19 OPPW Bijlage 1.2 Tussentijds advies MER PDF, 783,1 KB 3.1.20 OPPW Bijlage 1.3 Nota van Antwoord PDF, 2,2 MB 3.1.21 OPPW Bijlage 1.3 NRD MER Fase 2 PDF, 49,1 MB 3.1.22 OPPW Bijlage 1.5 Advies NRD PDF, 49,1 MB 3.1.23 OPPW Bijlage 4.1 Waterbergingscompensatie PDF, 4,6 MB 3.1.24 OPPW Bijlage 4.3 Activiteitenplan PDF, 43,4 MB 3.1.25 OPPW Bijlage 7 Rapportage participatie PDF, 326,2 KB 3.1.26 MER Bijlage 1 Systeemanalyse PDF, 2,2 MB 3.1.27 MER Bijlage 3.1 Bodem PDF, 9,1 MB 3.1.28 MER Bijlage 3.2 Rivierkunde PDF, 4,6 MB 3.1.29 MER Bijlage 3.3 BPRW toets PDF, 3,0 MB 3.1.30 MER Bijlage 3.4 Grondwater PDF, 15,3 MB 3.1.31 MER Bijlage 3.5 Beschermde soorten PDF, 33,9 MB 3.1.32 MER Bijlage 3.9 Bereikbaarheid PDF, 1,2 MB 3.1.33 MER Bijlage 3.11 Trillingen PDF, 11,4 MB 3.1.34 OPPW Bijlage 3.2 Systeemanalyse PDF, 2,2 MB 3.1.35 Ontwerp projectplan waterwet PDF, 6,4 MB 3.1.36 OPPW Bijlage 3.1 Veiligheidsopgave PDF, 8,7 MB 3.1.37 OPPW Bijlage 4.2 NNN compensatie PDF, 2,2 MB 3.1.38 OPPW Bijlage 5 Basiskaart PDF, 74,6 MB 3.1.39 OPPW Bijlage 6.1 Lijst benodigde gronden PDF, 1,7 MB 3.1.40 OPPW Bijlage 2 Informatiesheets PDF, 90,8 MB 3.1.41 OPPW Bijlage 8 Vormgevings- en inpassingsplan PDF, 172,9 MB 3.1.42 MER Fase 2 (planuitwerking) PDF, 10,2 MB 3.1.43 Publiekssamenvatting MER PDF, 1,8 MB 3.1.44 MER Bijlage 3.6 Houtopstanden PDF, 5,8 MB 3.1.45 MER Bijlage 3.7 Archeologie en cultuurhistorie PDF, 2,7 MB 3.1.46 MER Bijlage 3.10 Geluid PDF, 3,3 MB 3.1.47 MER Bijlage 2 Informatiesheets PDF, 90,8 MB 3.1.48 MER Bijlage 3.8 Landschap (=vormgevings- en inpassingsplan) PDF, 172,9 MB 3.1.49 bomenlijst krimpen aan den ijssel PDF, 179,8 KB 3.1.50 Tekeningen houtopstanden PDF, 5,8 MB 3.1.51 OPPW Bijlage 8 Vormgevings- en inpassingsplan bijlagen PDF, 38,5 MB 3.1.52 MER Bijlage 3.8 vormgevings- en inpassingsplan bijlagen PDF, 38,5 MB 3.1.53 OPPW Bijlage 6.2 Tekeningen benodigde gronden deel 1_6 PDF, 115,0 MB 3.1.54 OPPW Bijlage 6.2 Tekeningen benodigde gronden deel 2_6 PDF, 152,8 MB 3.1.55 OPPW Bijlage 6.2 Tekeningen benodigde gronden deel 3_6 PDF, 147,7 MB 3.1.56 OPPW Bijlage 6.2 Tekeningen benodigde gronden deel 4_6 PDF, 148,1 MB 3.1.57 OPPW Bijlage 6.2 Tekeningen benodigde gronden deel 5_6 PDF, 165,5 MB 3.1.58 OPPW Bijlage 6.2 Tekeningen benodigde gronden deel 6_6 PDF, 174,0 MB

Ontwerp-beschikking gemeente Krimpenerwaard (Wabo)

4.0 Ontwerp-Omgevingsvergunning Krimpenerwaard_concept PDF, 268,6 KB 4.1 Aanvraagformulier PDF, 836,8 KB 4.1.1 Machtiging HHSK PDF, 336,7 KB 4.2.1 Foto presentatie PDF, 14,5 MB 4.2.2 Integraal veiligheidsplan KIJK PDF, 1,7 MB 4.2.3 Vormgevings- en inpassingsplan PDF, 172,9 MB 4.2.4 Milieuhygiënisch bodemonderzoek PDF, 9,1 MB 4.2.5 Verantwoording wegontwerp PDF, 4,4 MB 4.2.6 Verhardingsadvies PDF, 2,3 MB 4.2.7 Archeologie en cultuurhistorie PDF, 2,7 MB 4.2.8 Kadastrale locatie KIJK PDF, 1,7 MB 4.2.8 Kadastrale locatie KIJK PDF, 1,7 MB 4.2.9 Monument factsheet schuur Ijsseldijk Noord 242 PDF, 573,5 KB 4.3.1 Dijkvak F zelfstandig kerende constructie PDF, 10,6 MB 4.3.2 Dijkvak F lengteprofiel PDF, 1,6 MB 4.3.3 Dijkvak G grond met hulpconstructie PDF, 2,6 MB 4.3.4 Dijkvak H zelfstandig kerende constructie PDF, 17,5 MB 4.3.5 Dijkvak H lengteprofiel PDF, 2,5 MB 4.3.6 Dijkvak I grond met hulpconstructie PDF, 3,9 MB 4.3.7 Dijkvak J zelfstandig kerende constructie PDF, 12,6 MB 4.3.9 Dijkvak K zelfstandig kerende constructie PDF, 5,3 MB 4.3.10 Dijkvak K lengteprofiel PDF, 737,5 KB 4.3.11 Dijkvak L zelfstandig kerende constructie PDF, 4,0 MB 4.3.12 Dijkvak L lengteprofiel PDF, 601,6 KB 4.3.13 Dijkvak M zelfstandig kerende construtie en grond met hulpconstructie PDF, 55,6 MB 4.3.14 Dijkvak M Lengteprofiel PDF, 8,2 MB 4.3.15 Dijkvak N grond met hulpconstructie PDF, 3,7 MB 4.3.16 Dijkvak O zelfstandig kerende constructie PDF, 20,1 MB 4.3.17 Dijkvak O Lengteprofiel PDF, 3,3 MB 4.3.18 Dijkvak P Voorland PDF, 3,1 MB 4.3.19 Dijkvak Q zelfstandig kerende constructie PDF, 5,7 MB 4.3.20 Dijkvak Q Lengteprofiel PDF, 958,4 KB 4.3.21 Dijkvak R zelfstandig kerende constructie PDF, 4,2 MB 4.3.22 Dijkvak R Lengteprofiel PDF, 909,8 KB 4.3.23 Dijkvak S Voorland PDF, 5,4 MB 4.3.24 Dijkvak T Voorland PDF, 3,6 MB 4.3.25 Dijkvak U zelfstandig kerende constructie PDF, 30,0 MB 4.3.26 Dijkvak U Lengteprofiel PDF, 5,1 MB 4.3.27 Dijkvak V zelfstandig kerende constructie PDF, 8,7 MB 4.3.28 Dijkvak V lengteprofiel PDF, 977,9 KB 4.3.29 Dijkvak W grondoplossing PDF, 2,1 MB 4.4.1 Ontwerp projectplan waterwet PDF, 6,4 MB 4.4.2 OPPW Bijlage 1.1 MER Fase 1 PDF, 25,4 MB 4.4.3 OPPW Bijlage 1.2 Advies commissie m.e.r. over MER Fase 1 PDF, 783,1 KB 4.4.4 OPPW Bijlage 1.3 Nota van Antwoord MER Fase 1 PDF, 2,2 MB 4.4.5 OPPW Bijlage 1.4 Notitie Reikwijdte en Detailniveau PDF, 1,1 MB 4.4.6 OPPW Bijlage 1.5 Advies commissie m.e.r. over NRD MER Fase 2 PDF, 49,1 MB 4.4.7 OPPW Bijlage 1.6 MER Fase 2 (planuitwerking) PDF, 10,2 MB 4.4.8 OPPW Bijlage 2 Infosheets PDF, 90,8 MB 4.4.9 OPPW Bijlage 3.1 Veiligheidsopgave PDF, 8,7 MB 4.4.10 OPPW Bijlage 3.2 Systeemanalyse PDF, 2,2 MB 4.4.11 OPPW Bijlage 4.1 Waterbergingscompensatie PDF, 4,6 MB 4.4.12 OPPW Bijlage 4.2 NNN compensatie PDF, 2,2 MB 4.4.13 OPPW Bijlage 4.3 Activiteitenplan PDF, 43,4 MB 4.4.14 OPPW Bijlage 5 Basiskaart PDF, 74,6 MB 4.4.15 OPPW Bijlage 6.1 Lijst benodigde gronden PDF, 1,7 MB 4.4.16 OPPW Bijlage 6.2 Tekeningen benodigde gronden deel 1_6 PDF, 115,0 MB 4.4.17 OPPW Bijlage 6.2 Tekeningen benodigde gronden deel 2_6 PDF, 152,8 MB 4.4.18 OPPW Bijlage 6.2 Tekeningen benodigde gronden deel 3_6 PDF, 147,7 MB 4.4.19 OPPW Bijlage 6.2 Tekeningen benodigde gronden deel 4_6 PDF, 148,1 MB 4.4.20 OPPW Bijlage 6.2 Tekeningen benodigde gronden deel 5_6 PDF, 165,5 MB 4.4.21 OPPW Bijlage 6.2 Tekeningen benodigde gronden deel 6_6 PDF, 174,0 MB 4.4.22 OPPW Bijlag 7 Rapportage participatie PDF, 326,2 KB 4.4.23 OPPW Bijlage 8 Vormgevings- en inpassingsplan PDF, 172,9 MB 4.5.1 MER Fase 2 (planuitwerking) PDF, 10,2 MB 4.5.2 MER Bijlage 1 Systeemanalyse PDF, 2,2 MB 4.5.3 MER Bijlage 2 Informatiesheets PDF, 90,8 MB 4.5.4 MER Bijlage 3.1 Bodem PDF, 9,1 MB 4.5.5 MER Bijlage 3.10 Geluid PDF, 3,3 MB 4.5.6 MER Bijlage 3.11 Trillingen PDF, 11,4 MB 4.5.7 MER Bijlage 3.2 Rivierkunde PDF, 4,6 MB 4.5.8 MER Bijlage 3.3 BPRW toets PDF, 3,0 MB 4.5.9 MER Bijlage 3.4 Grondwater PDF, 15,3 MB 4.5.10 MER Bijlage 3.5 Beschermde soorten PDF, 33,9 MB 4.5.11 MER Bijlage 3.6 Houtopstanden PDF, 5,8 MB 4.5.12 MER Bijlage 3.7 Archeologie en cultuurhistorie PDF, 2,7 MB 4.5.13 MER Bijlage 3.8 Landschap (=vormgevings- en inpassingsplan) PDF, 172,9 MB 4.5.14 MER Bijlage 3. 8 vormgevings- en inpassingsplan bijlagen PDF, 38,5 MB 4.5.15 MER Bijlage 3.9 Bereikbaarheid PDF, 1,2 MB 4.5.16 Publiekssamenvatting MER PDF, 1,8 MB 4.6.1 bomenlijst krimpenerwaard PDF, 189,2 KB 4.6.2 Tekeningen houtopstanden PDF, 5,8 MB 4.7.1 Berekeningen notitie dijkontwerp PDF, 7,9 MB 4.7.2 Notitie Definitief Ontwerp PDF, 15,3 MB 4.7.3 Notitie maakbaarheid PDF, 16,5 MB 4.7.4 Notitie uitgangspunten ontwerp PDF, 8,7 MB 4.7.5 Oplegnotitie uitgangspunten DO PDF, 1,3 MB 4.8.1 Beschermde soorten PDF, 33,9 MB 4.8.2 Activiteitenplan (soortenbescherming) PDF, 43,4 MB 4.9.1 Advies ODMH Archeologie PDF, 155,8 KB 4.9.2 Advies ODMH Bodem PDF, 169,1 KB 4.9.3 Advies Q-team PDF, 211,0 KB 4.9.4 RWS Advies PDF, 208,0 KB 4.9.5 Verificatie strijdigheid bestemmingsplannen PDF, 17,3 MB 4.9.6 Toelichting bij constructieve bevindingen CCI Den Boer PDF, 257,7 KB

Wnb ontheffing beschermde soorten