Metingen afvalwater

Het hoogheemraadschap onderzoekt jaarlijks de installaties die het afvalwater schoonmaken (zuiveringsinstallaties).

Daarbij meten we geur, de productie van geluid en de stoffen in de bodem rond de installaties. Ook wordt gekeken hoeveel energie de negen zuiveringsinstallaties gebruiken.

Voor het opvragen van informatie, oudere milieujaarverslagen of het stellen van vragen kunt u een e-mail sturen naar info@hhsk.nl of bellen naar klanteninformatie 010 45 37 200.