Metingen afvalwater

Het hoogheemraadschap onderzoekt jaarlijks de installaties die het afvalwater schoonmaken (zuiveringsinstallaties).