Gemaal Verdoold klaar voor de toekomst!

Gemaal Verdoold klaar voor de toekomst!

Op vrijdag 12 september is gemaal Verdoold officieel geopend door dijkgraaf Hans Oosters van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard en gedeputeerde Han Weber van de provincie Zuid-Holland.

Het monumentale gemaal is volledig gerenoveerd en gerestaureerd, heeft een gloednieuwe fundering, twee visvriendelijke pompen en een diepe, brede watergang naar Achterbroek. Gemaal Verdoold is klaar voor de wateropgave in de toekomst.

"Gemaal Verdoold was de laatste van de drie hoofdgemalen in de Krimpenerwaard die moest worden aangepakt om het water nu en in de toekomst op tijd te kunnen aan- en afvoeren. Met de restauratie en renovatie van gemaal Verdoold hebben we een eigentijds gemaal in een monumentaal pand kunnen maken. De pompen zijn visvriendelijk en het gemaal is duurzaam doordat water uit het systeem wordt gebruikt om het gebouw op temperatuur te houden. Ik ben trots op het resultaat.", aldus Hans Oosters

Ook gedeputeerde Han Weber is enthousiast over het resultaat: ‘Met de renovatie zijn we zeker van de veiligheid van het gebied terwijl tegelijkertijd is gezorgd voor een doorgang voor vissen en het behoud van een monumentaal pand. En de capaciteitsvergroting maakt de natuurontwikkeling die op stapel staat in de Krimpenerwaard mogelijk.'

Tijdens de opening brachten operadiva Ingrid Kappelle en shantykoor De IJsselmannen uit Ouderkerk aan den IJssel een muzikale ode aan het vernieuwde gemaal. Hans Oosters en Han Weber hielden een korte toespraak waarna ze de officiële openingshandeling verrichtten.

De historische vereniging Golderake verzorgde een fototentoonstelling over het gemaal en de watergang die erachter ligt. Met de Stichting Veenvaren konden mensen het gemaal vanaf de verdiepte en verbrede watergang zien.